תכנית הריס - תינוקות, טף ומשפחותיהם בישראל

תכנית הריס, תינוקות טף ומשפחותיהם בבית הספר לחינוך שבאוניברסיטת בר-אילן, מיסודה של פרופ' פנינה קליין ז"ל, מהווה גוף מקצועי אקדמי המגשר בין ידע תיאורטי, מבוסס מחקר ועדכני בתחום ההתפתחות והפדגוגיה של הגיל הרך, לבין היישום היומיומי בעבודה עם תינוקות, פעוטות ומשפחותיהם. מטרת התכנית היא לקדם את איכות הטיפול והחינוך שמקבלים תינוקות, פעוטות וילדים בגיל הרך.

התכנית מספקת שירות למגוון קבוצות האוכלוסייה בישראל בהפעלת תכניות התערבות, בהדרכה, בהכשרה וביעוץ להורים ולאנשי מקצוע העובדים עם תינוקות ופעוטות. כמו כן, התכנית מעורבת בקביעת מדיניות חינוכית לגיל הרך ברמה הלאומית בישראל. 

התכנית כוללת:

 

 

 ההרשמה לכנס בעיצומהתכנית הריס - תינוקות, טף ומשפחותיהם בישראל

אודותינו
מרכז הכשרה והדרכה חינוכית
יחידה קלינית-התפתחותית
מחקרים
פרסומים
כנסים
לימודי יעוץ והדרכה לגיל הרך

הודעות
מעבר לסרגל הכלים