מרכז בייקר | תכנית הריס

בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן

בשנת 1985 מונתה פרופ' פנינה קליין למנהלת מרכז בייקר לחקר קשיי התפתחות וחינוך של ילדים בגיל הרך. מרכז בייקר פועל עד היום כחלק מבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן ומאז פטירתה של פרופ' קליין בשנת 2014 מנהלת את מרכז בייקר פרופ' חפצי-בה לפשיץ.

בשנת 1995, במקביל לניהול מרכז בייקר, מונתה פרופ' קליין למנהלת תכנית הריס בישראל מטעם קרן הריס האמריקאית. מטרת קרן הריס היא לשפר ולקדם איכות חיים של ילדים ומבוגרים באמצעות פיתוח תכניות חדשניות, פתוח תכניות מניעה והשפעה על מדיניות ציבורית המקדמת צדק חברתי, שוויון חברתי ויצירתיות. הקרן מממשת מטרות אלו באמצעות השקעת משאבים ייעודית בתחומי הגיל הרך, אמנות, תרבות ורוח, תמיכות קהילתיות ופילנטרופיה יהודית בארה"ב ובישראל.

ההשקעה המרכזית בישראל היא בתחום הגיל הרך, במטרה לקדם ולשפר את התפתחותם ושלומותם של תינוקות, טף ומשפחותיהם. מאז פטירתה של פרופ' קליין, בשנת 2014 מנהלת את תכנית הריס באוניברסיטת בר-אילן פרופ' עפרה קורת.

מעבר לסרגל הכלים