הדרכות והשתלמויות

השתלמות לצוותים טיפוליים

 

הדרכות, השתלמויות, סדנאות והרצאות בתחום התפתחות הילד ניתנות מטעם היחידה לצוותים טיפוליים וחינוכיים במגוון אפשרויות בחירה:

תכנית השתלמות לאנשי מקצוע פרה-רפואיים וקליניים בהתערבות עם הורים ופעוטות עם ליקוי בעיבוד חושי, ויסות עצמי ותקשורת (MISC-SP = MISC for Sensory Processing Disorders)

תכנית ההתערבות MISC-SP המיושמת ביחידה פותחה במסגרת המגמה להתפתחות הילד, ביה"ס לחינוך ויעילותה הוכחה במחקר. התכנית מבוססת על מודל התיווכי להתערבות מוקדמת MISC-Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers (Klein, 1996, 2003; 2013).

המודל התיווכי לעבודה עם הורים: על פי המודל התיווכי, מטרת ההתערבות היא להגביר את רגישותו של ההורה להתנהגותו של הילד, ולהעלות את המודעות של ההורה ליכולתו להשפיע על התפתחותו של הילד על ידי קידום איכות תגובותיו בזמן האינטראקציה שביניהם. המודל התיווכי הוא רחב יריעה, ומתייחס להיבטים מגוונים באינטראקציית הורה-פעוט, כולל היבטים רגשיים (רוך וחמימות, קריאת איתותיו של הפעוט, ותגובות מותאמות ומתוזמנות היטב עם תגובותיו), היבטים תקשורתיים (חילופי תקשורת הדדיים ברצף) והיבטים הוראתיים (קידום פוטנציאל הלמידה על ידי פיתוח צרכים בסיסים אשר חיוניים לצורך למידה מחוויות חדשות, כמו הצורך להתמקד בגירויים בסביבה, לחפש את משמעותם, ליצור קשרים בין דברים, ליהנות מהצלחה ולווסת התנהגות).

תכנית ההתערבות MISC-SP פותחה עבור פעוטות בסיכון התפתחותי על רקע ליקוי מולד בעיבוד חושי, ויסות עצמי ותקשורת. התכנית מבוססת על שלושה מרכיבים עיקריים:

  • Reframing – הגדרה מחדש של תפיסת ההורים את התנהגות הילד באמצעות הערכה מקצועית והסבר להורים לגבי הפרופיל החושי האינדיווידואלי של הילד
  • Reflecting – פיתוח יכולת התבוננות רגישה של ההורים על הילד והבנת התנהגותו
  • Mediating – קידום יכולתם של ההורים לתיווך מותאם ומקדם התפתחות

הבסיס הקליני של התכנית מתמקד בתהליך תיווכי כפול שבמסגרתו המטפל יוצר עם ההורה קשר חם ותומך המכיל מרכיבי אינטראקצייה בין אישית איכותיים.

התכנית מיושמת באמצעות צילום בוידאו של אינטראקציית הורה-ילד בפגישות משחק בחדר משחקים שבעיקבותיהן נערכות פגישות המוקדשות לניתוח הוידאו עם ההורים (ללא נוכחות הילד). במהלך פגישות המשחק ההורים מקבלים הכוונה ועידוד בחדר כולל מודלינג של אינטראקצייה מקדמת התפתחות עם הילד. במהלך פגישות ניתוח הוידאו מושם דגש על זיהוי יחד עם ההורה ועידוד ההורה על התנהגויות מותאמות לפרופיל החושי ויסותי של ילד והסבר המרחיב את הבנתו ומודעותו של ההורה למאפיינים ההתנהגותיים היחודיים של ילדו ועל הדרכים לתמוך בהתנהגות מווסתת יותר מצד הילד. ההתערבות כוללת גם מרכיב הוראתי המתייחס להתנהגויות הוראתיות של ההורים עם הילד שמטרתן קידום ידיעותיו ויכולותיו של הילד.

מממצאי המחקר שבדק את יעילותה של תכנית ההתערבות MISC-SP עולה כי ההתערבות קידמה באופן מובהק מדדים המתייחסים לאיכות אינטראקציית הורה-ילד כמו גם מדדים המתייחסים לתפקודו ההתפתחותי של הפעוט (Jaegermann & Klein, 2010).

ההשתלמות כוללת חלק תיאורטי כשלב ראשוני ובעיקבותיו הקבוצה עוסקת בניתוח תאורי מקרים המצולמים בוידאו של ילדים והוריהם אשר יטופלו ע"י המשתלמים במהלך ההשתלמות.

ההשתלמות מיועדת לאנשי מקצוע בתחום התפתחות הילד שעוסקים בעבודה עם פעוטות ומשפחותיהם ובעלי ניסיון בעבודה פרטנית עם פעוטות עם אתגרי התפתחות.

ההשתלמות הינה בהיקף של 80 שעות והדגש הינו על קידום יכולתם של המשתלמים ליישום קליני בפועל של התכנית עם ילדים והוריהם במסגרות בהן הן עובדים.

השתלמויות, הרצאות והדרכות

השתלמות תיאורטית בנושא ויסות עצמי מולד ונרכש: תאוריה, הערכה וקידום

השתלמות בת 12 שעות המיועדת לצוותות רב מקצועיים ומתמקדת בהבנת הבסיס התיאורטי והמודלים העדכניים הקיימים בספרות לגבי המרכיבים הנוירוביולוגים המולדים ותהליכי הויסות הדדי באינטראקציות הורה-פעוט שעומדים בבסיס היכולת המתפתחת לויסות עצמי. ההשתלמות סוקרת את הבסיס המולד של ויסות עצמי ואופן התפתחותו, כמו גם את המרכיבים בהתנהגות המבוגר המקדמים את יכולתו ליצור אינטראקציה איכותית התומכת ביכולות הויסות העצמי המתפתחות של הילד. במסגרת ההשתלמות יסקרו גם דרכי הערכה וקידום בסיסי היכולת לויסות עצמי. ההשתלמות מלווה בהדגמות ותרגילים באמצעות סרטוני וידאו. ההשתלמות מועברת ע"י צוות היחידה.

הרצאות, הצגות וסדנאות בכנסים וימי עיון

צוות היחידה הקלינית-התפתחותית מעביר הרצאות וסדנאות בתחומים הרלוונטים לפעילות היחידה במסגרות שונות. לפרטים נוספים נא להתקשר לגב' רנה ברוק בטלפון 03-5318701 ולהשאיר הודעה.

הדרכות (Supervision) לאנשי מקצוע

אנשי הצוות ביחידה הקלינית התפתחותית מציעים ליווי מקצועי אישי וצוותי לאנשי מקצוע מתחום התפתחות הילד המעוניינים בהדרכה המתייחסת לעבודתם עם ילדים ומשפחותיהם. ההדרכה מבוססת על המודל התיווכי להתערבות מוקדמת ועל גישות טיפול עדכניות המתייחסות למרכיבים הריגשיים, התיקשורתיים וההוראתיים ולתהליכי הויסות ההדדי באינטראקציית מטפל-ילד, מטפל-הורה והורה-ילד.

מעבר לסרגל הכלים