מחקרים

קריאת ספר לקידום שפה אצל פעוטות: תכנית התערבות להורים ומטפלות במסגרת המעון

במסגרת מחקר זה אנחנו מתכננים התערבות חינוכית במעונות לקידום שפת הילד, תפיסות ההורים והמטפלות, וכן קידום התיווך לילד על ידי הדמות המחנכת בתחום השפה וראשית האוריינות. ההורים והמטפלות ישתתפו בתוכנית התערבות שתכלול הפעלה שלהן עם פעוטות בגילאי 2-3 והיא תתקיים בבית ובמעון. במסגרת התוכנית נדריך את ההורים, והמטפלות באופן התיווך המיטבי לקריאה ספר לילדים בקבוצת גיל זאת, תוך שימוש בכלים טכנולוגיים תומכים. קבוצת הניסוי במחקר תושווה לקבוצת ביקורת שלא תקבל הדרכה כלל. העושר המילולי של הילדים, תפיסות ההורים והמטפלות ורמת התיווך שלהם לילדים ייבדקו  לפני ואחרי הפעלת התוכנית. התוכנית תתבצע באזורים ממיצב חברתי כלכלי נמוך בהם נדרשת תמיכה רבה בתחום זה.

 

תיווך מחנכת במעון במשחק חופשי והשפעתה על ההתנהגות החברתית של פעוטות: 

תכנית התערבות מבוססת על מודל ה-MISC עם וללא ארגון סביבה

במחקר זה נבחן את תרומת ההדרכה המבוססת על גישת ה-MISC  לאיכות האינטראקציה של המטפלת בקבוצה עם פעוטות (בגילאי 2-3 ) ואת התרומה להתנהגות החברתית של הילדים.  נשווה בין קבוצת התערבות שתקבל הדרכה לקבוצת הביקורת שלא תקבל  הדרכה כלל. נבדוק האם השינוי שיתרחש אצל המטפלות ואצל הילדים יישמר לאורך זמן.

 

 

 

מעבר לסרגל הכלים