הערכת מסגרות חינוכיות

בישראל, כמו ברוב החברות המתועשות, הביאו השינויים החברתיים והכלכליים, לגידול משמעותי במספר התינוקות והפעוטות הנמצאים במסגרות טיפול חוץ ביתיות מספר שעות רב במשך היום.

מחקרים העוסקים בהשפעת השהייה של תינוקות ופעוטות במסגרות טיפול קבוצתיות על התפתחותם, מעלים את הצורך להתייחס להשפעה המשולבת של איכות הטיפול במסגרת החינוכית, איכות הטיפול בסביבה הביתית, ומאפיינים אישיותיים של הילד ושל המטפלים בו.

רבים מן המחקרים עסקו בשאלה "כיצד משפיעה השהות במסגרות טיפול חוץ ביתיות על הילדים השוהים בהן?". נמצא שמשתנים כמו גודל הקבוצה, היחס המספרי בין הילדים לבין המטפלת, הכשרת המטפלת והשכלתה ואיכות האינטראקציה שלה עם הילדים, משפיעים על התנסויותיהם היום יומיות והישגיהם ההתפתחותיים. מבין כל הגורמים הנכללים בהגדרת טיפול איכותי, נמצא שאיכות האינטראקציה של המבוגרים עם הילדים היא הגורם בעל ההשפעה הגדולה ביותר על התפתחותם.

בתכנית הריס מתבצעים מחקרים בנושא זה, והם מיושמים בהדרכת צוותים חינוכיים במסגרות חוץ ביתיות.

איכות מסגרות חינוכיות

מעבר לסרגל הכלים