סטנדרטים לטיפול וחינוך של תינוקות ופעוטות

"חוק הפיקוח על מעונות היום לתינוקות ולפעוטות" (שעדיין לא הועבר בכנסת ובממשלה) מטרתו לחייב בעתיד כל מסגרת חינוכית לגיל הרך (גילאי לידה עד שלוש) לעמוד בסטנדרטים המגדירים איכות של טיפול וחינוך הניתנים לילדים צעירים. מטרת הסטנדרטים לשפר את איכות המסגרות החינוכיות בישראל, בכדי לספק לתינוקות ולפעוטות מענה לצורכיהם ההתפתחותיים. מסמך הסטנדרטים מהווה בסיס ליישום חוק הפיקוח על מעונות היום לתינוקות ולפעוטות. בימים אלו, נוקטים משרד הכלכלה וג'וינט ישראל בשיתוף עם נציגים בכירים מאוניברסיטאות בארץ צעדים לקראת יישום הסטנדרטים בנושא הדרכה והכשרה של צוותים חינוכיים ב-36 מסגרות חינוכיות ברחבי הארץ ובליווי מחקר.

במסמך הסטנדרטים ניתן למצוא מידע שימושי על המרכיבים הנדרשים למתן טיפול איכותי לתינוקות ולפעוטות: סביבה פיזית, אנשי הצוות והכשרתם, גודל קבוצה והתאמת מספר ילדים למחנכת, עבודה חינוכית-טיפולית, ניהול הבטיחות והארגון וניהול הבריאות.

לצפייה במסמך הסטנדרטים לחצו כאן

סטנדרטים לטיפול וחינוך

מעבר לסרגל הכלים