ארכיון מחבר

הכנס השנתי ה-23

הנכם מוזמנים לכנס הארצי השנתי ה-23 בנושא: עשייה תואמת התפתחות (DAP) עם תינוקות ופעוטות: מחשבים מסלול מחדש הכנס יתקיים ביום...

הכנס השנתי ה-23

הנכם מוזמנים לכנס הארצי השנתי ה-23 בנושא: עשייה תואמת התפתחות (DAP) עם תינוקות ופעוטות: מחשבים מסלול מחדש הכנס יתקיים ביום...

מעבר לסרגל הכלים