פרופ' עפרה קורת

אודות: פרופ' עפרה קורת

פרופסור עפרה קורת
  • תפקיד : ראשת תוכנית הריס
  • אתר : http://education.biu.ac.il/node/395
  • נסיון :
  • תחום התמחות : התפתחות וטיפוח שפה ואוריינות בגיל הרך במשפחה ובמסגרות חינוכיות

פרופ' קורת היא חוקרת ומרצה בתחום הגיל הרך בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן, ושימשה כראש המגמה להתפתחות הילד בבית הספר לחינוך בבר אילן ( 2013-2015). בהכשרתה פרופ' קורת היא יועצת חינוכית ומטפלת משפחתית.

מחקריה של פרופ' קורת מתמקדים בהתפתחות ובטיפוח שפה ואוריינות בגיל הרך במשפחה ובמסגרות חינוכיות. מחקריה עוסקים בעיקר בילדים ממשפחות ממיצב חברתי כלכלי נמוך, ובאופן בו ניתן לקדמם לאור הפערים העצומים הקיימים בינם לבין אלה מהמיצב הבינוני החל מהינקות. במסגרת תוכנית הריס נערכים פרויקטים מחקריים בראשותה של פרופ' קורת לקידום אימהות כמתווכות שפה ותקשורת בקרב פעוטות וילדים בגיל הרך במסגרת הבית  עם ההורים ובמוסד החינוכי עם מטפלות והצוות החינוכי בעיקר במשפחות ממיצב חברתי-כלכלי נמוך.

כראשת תוכנית הריס  פרופ' קורת חשה מחויבות לקדם את המדיניות לחינוך לגיל הרך במדינת ישראל. מחויבות זאת ממשיכה את פועלה של פרופ' פנינה קליין, שהקימה את תוכנית הריס, והייתה אחד מעמודי התווך בוועדת טרכטנברג שהוקמה ב 2011. הוועדה הביאה ליישם חוק חינוך חובה חינם החל מגיל שלוש. צוות תוכנית הריס בראשות פרופסור קורת ממשיך קו זה, ופועל לשיפור איכות החינוך הניתן לילדים הצעירים הלומדים בגנים.

הצוות פועל ברמה הלאומית לקדם את חינוכם של ילדים החל מגילאי לידה באמצעות קיום קשרים ומפגשים עם נציגי הממשלה, חברי הכנסת והוועדות הפועלות בה. אנשי התוכנית בראשות פרופסור קורת תומכים ושותפים ליוזמה להקמת הרשות לגיל הרך והעברת האחריות לחינוך ילדים מלידה עד שלוש למשרד החינוך- יוזמה שנמצאת בימים אלה בעבודה.

פרופ' קורת היא חברת הנהלה ב"אגודה למען הילד בגיל הרך". במסגרת זאת היא שותפה בפעילות שמטרתה לשפר את הטיפול והחינוך של תינוקות, פעוטות וילדים בגיל הרך במסגרות החוץ ביתיות. פעילות זאת מתמקדת בין היתר בשיפור הכשרת המטפלות במעונות, בהעלאת רמתן המקצועית, בשיפור ומיסוד הכשרת הסייעות בגני הילדים.

מעבר לסרגל הכלים